Carmarthenshire County Council - Cyngor Sir Gar

Yn anffodus mae gennym broblemau technegol ar hyn o bryd.

Rydym wrthi'n ceisio adfer mynediad i'n gwefannau a'n systemau e-bost cyn gynted â phosibl. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Twitter a Facebook

Os hoffech chi siarad â rhywun gallwch ffonio ni ar 01267 234567, rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 8:30am a 6:00pm. Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4:30pm a 6:00pm. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar 0300 333 2222. Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6:00pm a hyd at 8:30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.


Unfortunately, we are experiencing technical difficulties.

We are working to restore access to our websites and email systems as soon as possible. We apologise for any inconvenience.

You can stay up to date with the latest information on Twitter and Facebook

If you would like to speak to someone you can call us on 01267 234567, we are open Monday - Friday, 8:30am - 6:00pm. Our quieter times are generally between 4:30pm and 6:00pm. Outside normal office hours Delta Wellbeing provides an emergency service on 0300 333 2222. This phone number is for emergencies and is available after 6:00pm and up until 8:30am on weekdays, and on Saturdays, Sundays and Bank Holidays.